Tarieven

De Tarieven zijn overeenkomstig de wettelijk gestelde tarieven. Indicatie tarieven voor o.a materiaal en techniekkosten kunt u hieronder vinden:

Prijslijst

Betalen 

De Tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaats gevonden. Op deze rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

1.   Betalen van rekeningen tot € 150,-
Bij een behandeling tot €150,- zult u direct na deze behandeling een rekening ontvangen van ons aan de balie. Deze rekening dient u dan binnen 30 dagen te betalen. Voor deze rekening gelden de KNMT Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Deze kunt u hier inzien:

KNMT betalingsvoorwaarden

2.   Betalen van rekeningen boven de € 150,-
Het versturen van rekeningen boven de €150,- en de daarbij behorende administratieve verwerking van de betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics

Verzekeren

U kunt zich bij vele verzekeraars verzekeren voor de tandheelkundige zorg,

Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillende dekkingen naar

www.allesoverhetgebit.nl