Klachtenregeling

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit is kwaliteit een belangrijk aspect. Daarom besteden wij veel aandacht aan informatie en goed service aan u.

Ook praktijkhygiene is een belangrijk item in onze praktijkvoering. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijk vereniging in de mondzorg.

Zoals:

 • implementeren van nieuwe richtlijnen
 • toepassen van praktijkwijzers
 • gedragsregels 
 • investeringen
 • desinfectie
 • coderingen

Onze praktijk werkt ook aan het op peil houden van de kwaliteit van de medewerkers. 
Er wordt altijd aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • kwaliteitsactiviteiten
 • lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • lezen vakliteratuur
 • volgen van bij- en nascholing
 • bijwonen intercollegiaal overleg
 • interne scholing
 • bezoeken klinische avonden

In geval van een klacht

Mocht het een keer voorkomen dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, laat het ons weten. Wij plannen dan een gesprek in met de tandarts om een en ander toe te lichten.

Op deze manier kan er gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.

Levert dit ook geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling.
Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk:

 • bemiddeling
 • formele klachtbehandeling